Diabeter onderzoeksapplicatie

Voor Diabeter bouwde Cowpunks een online applicatie om onderzoek onder groepen diabetes patiënten mogelijk te maken. Met behulp van deze onderzoeken kan Diabeter de dienstverlening beter afstemmen op de behoefte maar stelt het de organisatie ook in staat om patronen te herkennen in ziektebeelden. Omdat het om vertrouwelijke informatie gaat kunnen en mogen wij geen informatie tonen. Een medewerker van Cowpunks legt graag uit wat wij voor Diabeter gebouwd hebben.

Diabeter is het nationale centrum voor de behandeling van diabetes bij kinderen en jongeren. Diabeter is gehuisvest in Rotterdam, Deventer (Diabeter-Oost) en Veldhoven (Diabeter-Zuid) en behandelt momenteel ruim 1600 patiënten uit het hele land. Het is de doelstelling van Diabeter om patiënten zoveel mogelijk te laten opgroeien zonder diabetes- complicaties, in welke vorm dan ook.

Voor meer informatie over Diabeter surft je naar de website.

 

Diabeter onderzoeksapplicatie+